KAJ JE CEREBRALNA PARALIZA

Danes prvič obeležujemo svetovni dan cerebralne paralize. Tema svetovnega dne je Spremeni moj svet v minuti! Organizatorji namreč verjamejo, da lahko ta dan spremeni življenje ljudi s to diagnozo. V ta namen so postavili novo spletno stran, na kateri zbirajo ideje o tem, kako izboljšati kakovost življenja oseb s cerebralno paralizo z vseh vidikov.

Obiskovalci spletne strani bodo glasovali in izbrali najboljše ideje, strokovnjaki pa nato skušali najboljše in uresničljive ideje tudi udejaniti v praksi. Čeprav je cerebralna paraliza pogostejša od multiple skleroze, paraplegije in mišične distrofije pa ljudje le malo vedo o njej, navajajo v Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček.

Cerebralna paraliza ni bolezen, pač pa gre za nepravilnosti v razvoju možganov. Po navedbah zveze je na svetu več kot 17 milijonov ljudi, v Sloveniji pa več kot 4000 ljudi s to diagnozo.

To je motnja gibanja, drže ali koordinacije, ki je posledica nenapredujoče okvare ali poškodbe nedozorelih možganov. Cerebralna paraliza zajema paleto različnih stanj, od najtežjih do blagih oblik in lahko prizadene posameznika na različne načine. Osnovna značilnost cerebralne paralize je nezmožnost v celoti kontrolirati motorično funkcioniranje, predvsem sta oteženi kontrola mišic in koordinacija gibov.

KAKO POMAGATI?

Čeprav ni ozdravljiva, lahko pa z intenzivno zgodnjo obravnavo stimuliramo možgane za razvoj nadomestnih strategij, s prilagajanjem okolja pa omogočimo osebam cerebralno paralizo, da se enakopravno vključijo v družbo.

V zvezi Sonček ob današnjem dnevu ponavljajo pričakovanja oz. zahteve, ki so jih že pred petimi leti naslovili na državo. Med drugim zahtevajo sistem zdravstvenega varstva z zagotovljeno pravico otroka do zgodnje obravnave, prilagoditev osnovne šole slehernemu otroku ter uveljavitev načela ene šole za vse, enoten sistem zaposlovanja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja za vse odrasle državljane ter razumno odpravo vseh arhitektonskih in komunikacijskih ovir.

Iz ljubljanskega Kliničnega centra sporočajo, da za primarno imunsko pomanjkljivostjo oboleva vedno več otrok.

Članek iz: BIBLAEZE.SI

ŽELIM POMAGATI

ČLANSTVO IN BONITETE

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Če želite postati naš član, vas prosimo, da izpolnite obrazca PRISTOPNA IZJAVA in VPRAŠALNIK – slednji se nanaša na osebo s posebno potrebo.

Redni člani društva so osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi in njihovi zakoniti zastopniki. Člani so lahko tudi fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje našega društva.

ČLANARINA je 9€/ osebo.

Po prejemu pristopne izjave in vprašalnika, vam bomo poslali plačilni nalog. Hvala.

 Obrazec lahko izpolnite in ga pošljete v priponki ali preko aplikacije ‘oddaj’.

PRIDRUŽITE SE NAM

Zahvaljujemo se vam za pomoč pri oblikovanju nove baze podatkov, katero bomo uporabili izključno za potrebe društva. Hkrati vas naprošamo, da v primeru kasnejših sprememb, sporočite nove podatke.

Člani društva lahko postanejo polnoletni državljani RS. Pod enakimi pogoji velja tudi za tujce.

DONACIJE

Donacije društvu prinesejo nove možnosti za obveščanje in organizacijo dogodkov. Ti pomagajo pri ozaveščanju in lajšanju vsakodnevnih tegob.

VIZIJA

Namen društva je, da s svojo dejavnostjo spodbudi poglobljeno izvajanje družbene skrbi za izboljšanje kvalitete življenja oseb s cerebralno paralizo in drugimi vrstami možganskih poškodb, z izenačitvijo možnosti za enakopravno in čim bolj neodvisno življenje.

CILJI:

– prizadevanje za strokovno raven dela društva

– spodbujanje članov društva za izpopolnjevanje in ozaveščanje

– ozaveščanje javnosti s problematiko društva

– organiziranje medsebojne pomoči (skupina za starše)

– sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s področjem delovanja društva

– organiziranje zdravstvenih, socialnih in izobraževalnih storitev za člane

– pomagamo staršem otrok s CP tako, da organiziramo možnosti za njihovo 

usposabitev za osnovno nego in terapijo

– sodelujemo z institucijami v mestu Ljubljana, katerih cilji in naloge 

so sorodne (VVZ, razvojni vrtci, CSD,…)

– članom omogočamo, da med seboj izmenjujejo dragocene delovne in 

strokovne izkušnje (skupina za starše)

– sodelujemo v akcijah, ki jih organizira Zveza Sonček in druge 

organizacije, ki imajo društvu sorodne dejavnosti

– trudimo se z objavami v medijih, zlasti tisk, internet, radio in televizija

OBVEŠČANJE

Obveščali vas bomo o pomembnih dogodkih in delili z vami koristne informacije.

KONTAKT

O NAS

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1977. Vključeni smo v Zvezo Sonček , ki povezuje še 15 regijskih društev za cerebralno paralizo po Sloveniji. Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana (DCPLJ), je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje oseb s cerebralno paralizo, njihovih svojcev, strokovnih delavcev in drugih oseb, ki so se povezale zaradi medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov.

Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana

Rožanska 2 

1000 Ljubljana

Matična številka: 5266068

Davčna številka: 46547029

Registracija društev pod zap. številko 533

Transakcijski račun: SI56 0201 1002 0080 275

Predsednik društva: David Geršak

Telefon društva: +386 (0) 70 510 000

Elektronska pošta: drustvocp.lj@soncek.org