VIZIJA

Namen društva je, da s svojo dejavnostjo spodbudi poglobljeno izvajanje družbene skrbi za izboljšanje kvalitete življenja oseb s cerebralno paralizo in drugimi vrstami možganskih poškodb, z izenačitvijo možnosti za enakopravno in čim bolj neodvisno življenje.

CILJI:

– prizadevanje za strokovno raven dela društva

– spodbujanje članov društva za izpopolnjevanje in ozaveščanje

– ozaveščanje javnosti s problematiko društva

– organiziranje medsebojne pomoči (skupina za starše)

– sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s področjem delovanja društva

– organiziranje zdravstvenih, socialnih in izobraževalnih storitev za člane

– pomagamo staršem otrok s CP tako, da organiziramo možnosti za njihovo 

usposabitev za osnovno nego in terapijo

– sodelujemo z institucijami v mestu Ljubljana, katerih cilji in naloge 

so sorodne (VVZ, razvojni vrtci, CSD,…)

– članom omogočamo, da med seboj izmenjujejo dragocene delovne in 

strokovne izkušnje (skupina za starše)

– sodelujemo v akcijah, ki jih organizira Zveza Sonček in druge 

organizacije, ki imajo društvu sorodne dejavnosti

– trudimo se z objavami v medijih, zlasti tisk, internet, radio in televizija