icon

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Namen društva je, da s svojo dejavnostjo spodbudi poglobljeno izvajanje družbene skrbi za izboljšanje kvalitete življenja oseb s cerebralno paralizo in drugimi vrstami možganskih poškodb, z izenačitvijo možnosti za enakopravno in čim bolj neodvisno življenje.
 CILJ:
- prizadevanje za strokovno raven dela društva
- spodbujanje članov društva za izpopolnjevanje in ozaveščanje
- ozaveščanje javnosti s problematiko društva
- organiziranje medsebojne pomoči (skupina za starše)
- sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s področjem delovanja društva
- organiziranje zdravstvenih, socialnih in izobraževalnih storitev za člane

Cilje uresničujemo z izvajanjem nalog:
- organiziramo kolonije ter varstvo oseb s cerebralno paralizo
- organiziramo in vodimo različne akcije, katerih namen je uresničitev
okvirnega cilja društva
- prirejamo strokovna predavanja za svoje člane
- pomagamo staršem otrok s CP tako, da organiziramo možnosti za njihovo
usposabitev za osnovno nego in terapijo
- sodelujemo z institucijami v mestu Ljubljana, katerih cilji in naloge
so sorodne (VVZ, razvojni vrtci, CSD,...)
- članom omogočamo, da med seboj izmenjujejo dragocene delovne in
strokovne izkušnje (skupina za starše)
- sodelujemo v akcijah, ki jih organizira Zveza Sonček in druge
organizacije, ki imajo društvu sorodne dejavnosti
- trudimo se z objavami v medijih, zlasti tisk, internet, radio in televizija

 

 

 

 

aksldllskjffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Članstvo
Cilji
Bonitete
Mediji
Naše rožice
Oblikovanja
izdelava:
Natasha Kempster
diggitint
novo slikanica za otroke
'ZMAJČEK TOPOTAJČEK'
Donacija